8

gps ติดตาม

gps ติดตาม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

gps ติดตาม

gps ติดตาม นับตั้งแต่แรกเริ่มแนวคิดของ GPS ในปี 1953 จากการที่นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียต จนพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมนั้น ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจนในปี 1960 ได้เกิด เครื่องGPS ขึ้นครั้งแรกของโลกโดยใช้เฉพาะในกองทัพสหรัฐ

กระทั่งปี 1983 ได้เกิดโศกนาฏกรรมทางการบินเมื่อ เที่ยวบิน 007 ของสายการบิน Korean Airline ได้บินออกนอกเส้นทางการบินเข้าสู่น่านฟ้าของสหภาพโซเวียต จนทำให้ถูกเครื่องบินสกัดกั้นอากาศยานของทางโซเวียตยิงตก ส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง 269 คน เสียชีวิตทั้งหมด หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คณะรัฐบาลของนาย Ronald Reagan ได้ประกาศให้ประชาชนทั่วโลกสามารถเข้าถึงระบบ GNSS ของกองทัพสหรัฐ หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า GPS ทำให้ระบบGPSนั้นเป็นที่รู้จัก และถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง จนเครื่องGPSกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนขาดไม่ได้ไปแล้วหากต้องเดินทางไกล

ส่วนประกอบเครื่องGPSในยุคปัจจุบัน

เครื่องGPSในปัจจุบันถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมายไม่ว่ากล้องหน้ารถ จอสัมผัส ระบบแนะนำสถานที่ แต่โดยหลักๆแล้วเครื่องGPSจะมีส่วนประกอบหลักๆที่เหมือนกันคือ

 • ตัวเครื่อง (Body)
  คือตัวเครื่องGPSซึ่งมีลักษณะการออกแบบและวัสดุแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท
 • ส่วนให้พลังงาน (Power Supply)
  เนื่องจากเครื่องGPSจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงระบบทั้งการประมวณผลและการรับส่งสัญาณ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด แบตเตอรี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก
 • ส่วนเสาอากาศ (Antenna)
  ทำหน้าที่คอยรับสัญญาณดาวเทียม
 • ส่วนประมวลผล(Chipset)
  เป็นส่วนประมวลผลคอยคำนวณข้อมูลที่รับจากดาวเทียมและแสดงผลออกมาให้เราได้เห็น

เราสามารถแบ่งเครื่องGPSออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน คือ GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบนำทาง) และ GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะหรือสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีการทำงานที่แตกต่างกัน คือ

GPS Navigator หรือ อุปกรณ์และระบบนำทาง

เป็นอุปกรณ์สำหรับบอกตำแหน่งที่เราต้องการเดินทางไป พร้อมแนะนำเส้นที่เหมาะสม ส่วนมากแล้วจะใช้งานเพื่อเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเจ้าของรถไม่เคยไปหรือไปไม่บ่อย ช่วยป้องกันการหลงทางและเสียเวลาได้เป็นอย่างดี

เครื่องGPSประเภทนี้จะแสดงตำแหน่งและเส้นทางบนแผนที่ที่ใช้ในการเดินทาง โดยตำแหน่งพิกัดของตัวรถใน GPS จะเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่จริงของรถ พร้อมการส่งเสียงแจ้งเตือนการเปลี่ยนทิศทาง เช่น เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือ กลับรถ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องหันมองหน้าจอตลอดเวลาจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากระบบการนำทางไปสถานที่ที่ต้องการแล้ว ปัจจุบันบริษัทต่างๆได้เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกลงไปในเครื่องGPSอีกหลายอย่างเช่น สามารถเป็นกล้องติดหน้ารถได้ มีระบบแนะนำสถานที่สำคัญอย่างธนาคาร ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

GPS TRACKING SYSTEM (อุปกรณ์และระบบติดตามรถหรือยานพาหนะ)

เป็นอุปกรณ์ติดตามรถโดยจะเก็บตำแหน่งเส้นทางการเดินรถตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ติดตามรถในกรณีถูกโจรกรรมหรือนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการยานพาหนะในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เพื่อบริหารจัดการการขนส่งในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และรถสาธารณะต่างๆ

GPS Tracking นั้นมักจะใช้คู่กับ software วิเคราะห์หาวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้รถ และป้องกันการขนส่งทุกขั้นตอน โดยเครื่องGPSจะส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมง ซึ่ง GPS Tracking นั้นมีสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบตามการใช้งาน คือ จีพีเอส ติดตามรถ แบบ Offline, แบบกึ่ง Offline และแบบ Online

 1. อุปกรณ์ติดตามรถแบบ Offline
  เป็นแบบเก็บตำแหน่งข้อมูล พิกัดการเดินทางต่างๆเอาไว้ในตัวเครื่องGPSเมื่อต้องใช้ข้อมูลจำเป็นต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อโอนถ่ายข้อมูลออกมาดู ซึ่ง GPS Trackingc แบบ Offline นี้จะมีราคาถูกที่สุด แต่จะไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถในปัจจุบันได้
 2. อุปกรณ์ติดตามรถแบบกึ่ง Offline
  เครื่องGPSแบบนี้จะมีช่องสำหรับใส่ Simcard และสามารถได้ส่งข้อมูลพิกัดกลับไปให้ผู้ใช้ได้เมื่อมีการส่งเรียกตำแหน่งจากตัวเครื่อง ช่วยให้สามารถติดตามรถได้เป็นระยะ
 3. อุปกรณ์ติดตามรถแบบ Online
  เครื่องจะรับข้อมูลพิกัดจากดาวเทียม และส่งไปเก็บที่เครื่อง Server โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการเดินทาง ได้ตลอดเวลาผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ในผู้ให้บริการบางรายยังสามารถส่งคำสั่งกลับไปที่เครื่องGPSเพื่อควบคุมระบบต่างๆของรถได้ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมัน ได้ แต่ GPS Tracking แบบนี้นั้นอาจจะต้องมีค่าบริการ Server เพื่อให้เราสามรถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยนั่นเอง

เครื่องGPSแต่ละแบบก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมหลากหลายแบบ การเลือกซื้อเครื่องGPSจึงควรศึกษาให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้เครื่องGPSที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราและสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะ

5 อันดับเครื่องติดตามที่มีขนาดเล็กที่สุด ไม่ใช่แค่เล็กแต่แม่นยำสุดๆ

สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นติดตามบุคคล หรือติดตามทรัพย์สิน แม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถติดตามได้ ในปัจจุบันมี GPS เครื่องติดตาม หลากหลายรูปแบบ หลากหลายการใช้งาน แต่คุณจะรู้ไหมว่า ขนาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนจะซื้อ GPS สักตัว

5.GPS tracker K12 แบบการ์ดพกพา

เริ่มมาตัวแรกก็บอกได้เลยว่าเล็กมากๆแล้ว ด้วยขนาด กว้าง 5.3 ซม. ยาว 8.5 ซม. อาจไม่ใช่รุ่นที่เล็กที่สุด แต่มีจุดเด่นมากๆที่รุ่นอื่นไม่มี นั่นคือความบาง โดยมีความหนาเพียงแค่ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น

จาะลึกความสามารถของ GPS tracker K12 แบบการ์ดพกพา

 • ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการพกพา หนาเพียง 5 มิลลิเมตร
 • ฟังชั่น SOS แจ้งเตือนถึงโทรศัพท์แบบ Real Time เมื่อกดปุ่มส่งสัญญาณ
 • ฟังชั่นการสร้างรั้วเสมือน เพื่อเตือน User เมื่อเป้าหมายออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
 • รวบรวมเอาชิปขนาดเล็กแบบ micro-volume ที่ประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำ

4.GPS tracker fashion

มากันที่ตัวต่อมา GPS tracker fashion เป็น GPS ที่ีมีขนาดกว้างเพียง 4.5 ซม. สูง 7.7 ซม. ประมาณอุ้งมือเท่านั่น มาพร้อมกับดีไซน์ ที่ไม่เหมือนใคร ใช้งานผ่านแอพ GPSONE ที่มีหน้าตาเป็นมิตรกับผู้ใช้ เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากในการใช้งาน

ขนาดกำลังดีที่จะติดไว้กับรถยนต์ มีแม่เหล็กมาให้สำหรับคนที่จะนำไปติดกับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
มั่นใจได้ว่าแน่นหนาไม่หลุดง่ายๆแน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถดังฟังเสียงได้ด้วย

เจาะลึกความสามารถของ GPS tracker fashion

 • สามารถดักฟังเสียงได้
 • มีแม่เหล็กที่แข็งเกร่ง เกาะแน่น ไม่หลุดง่าย
 • Geofence การกำหนดขอบเขตการเคลื่อนที่
 • โหมดประหยัดพลังงานใช้ได้ต่อเนื่อง 60 วัน

3.GPS tracker GT-1192

ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดพ้นสายตา เจ้า GPS tracker GT-1192 ใช้งานง่ายด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ การใช้งานแบบ SMS ติดตามด้วยสัญญาณมือถือและสัญญาณดาวเทียมGPS โดยมีขนาด กว้างเพียง 4.6 ซม. ยาว 6.4 ซม. เอาใส่กระเป๋าเกงกางได้สบายๆ

ขยิบมากอีกนิดด้วยความเล็กจิ๋ว และความสามารถจัดเต็มของเจ้าตัวนี้ ทำให้แทบจะหาซื้อได้ยากแล้ว เพราะเป็นที่นิยมมากๆ
ด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไป แต่มีฟังก์ชั่นดักฟังเสียง พร้อมโหมด SLEEP ช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น

เจาะลึกความสามารถของ GPS tracker GT-1192

 • 3 in 1 ดูได้ทั้งโหมด real time (online) sms และ ดักฟัง
 • ใช้งานติดต่อกันได้ โหมดติดตามตัว  3-5 วัน (ต้องใช้ sleep mode)
 • รับสัญญาณได้ดี มีความแม่นยำ  มี sleep mode แบตเตอร์รี่อยู่ได้นานกว่ารุ่นอื่น

2.GPS tracker MK6 วงกลมจิ๋ว

จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆ สำหรับเครื่องติดตาม GPS tracker MK6 วงกลมจิ๋ว มาพร้อมดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. หนาเพียง 1.8 ซม .เท่านั้น เห็นเล็กๆแบบนี้ใช้งานได้สูงถึง 14 วัน เชียวล่ะ  ที่สำคัญมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่ำมากแค่ 5 เมตร เท่านั้น

เจาะลึกความสามารถของ GPS tracker MK6 วงกลมจิ๋ว

 • ความคลาดเคลื่อนต่ำเพียง 5 เมตร
 • ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามตัวอุปกรณ์จะแสดงค่าของตำแหน่งเสมอ
 • ในระหว่างการใช้งานตัวอุปกรณ์จะไม่ปล่อยแสงหรือเสียงใดๆทั้งสิ้น
 • มีฟังชั่นตัดสัญญาณรบกวนจากภายนอก เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีกว่า

1.เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง(จิ๋ว) GPS tracker N11

มากันที่อันดับ 1 สมคำล่ำลือ ด้วยขนาด กว้าง 4 ซม. ยาว 2 ซม. หนาเพียง 1.5 ซม. เล็กสุดไม่พอ ต้องฟังก์ชั่นครบด้วยโหมดดักฟังในตัว มีฐานรับสัญญาณพิกัดดาวเทียมถึง 6 ฐาน คลอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ถือว่าเป็น GPS และเครื่องดักฟังที่ดีที่สุดในเวลานี้

โดยมีขนาดที่เล็กกว่าไฟแช็คถึงครึ่งนึงเลยทีเดียว

เจาะลึกความสามารถของ เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง(จิ๋ว) GPS tracker N11

 • ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวก
 • เครื่องดักฟังในตัว ไม่พลาดทุกการสื่อสาร
 • คลอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกใช้งานง่าย

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *